Nieuwbouw woning

  • 1 | 1

Nieuwbouw woning

2017/18 | Pijnacker

In dit project, werk ik o.a. samen met WnS Architecten en het komende bouwteam. Hierdoor kunnen we het interieurplan integreren in de bouwplannen. Tevens kan het bouwteam dit meerekenen en zal er minder tijd en energie verloren gaan, omdat het voorwerk zoveel mogelijk is afgestemd met zowel exterieur en interieur. In 2017 is de bouw gestart en 2018 zal het gerealiseerd zijn. Het interieur ontwerp/plan zal vanaf nu meer zijn vorm krijgen.