Kerk | interieur advies t/m realisatie

  • 1 | 5
  • 2 | 5
  • 3 | 5
  • 4 | 5
  • 5 | 5

Kerk | interieur advies t/m realisatie

2019/20 | Westland Maasdijk

Marleen van Heijningen Interieurarchitect kreeg een bijzondere interieuropdracht van een bijzonder architectonisch naoorlogse kerkgebouw uit 1953, genaamd Dorpskerk. Het kerkgebouw is een voorbeeld van wederopbouw architectuur en bevat een zuivere pentagonale (vijfzijdige) plattegrond en refereert daarmee typologisch naar centraalbouw als de ideale hoofdvorm. De kerk is goed bewaard gebleven incl de aanwezige interieuronderdelen. Er zijn zelfs met de handgemaakte tekeningen van architect Auke Komter gevonden voor een balustrade in de kerkzaal (deze is nooit gerealiseerd) en meubeltekeningen. Erg mooi gemaakt. In 2016 is de vijfzijdige kerkgebouw en het plafond van het interieur, gemeentelijk monument geworden.

Het architectenbureau RoosRos heeft goed gekeken naar het monument en de symmetrie van het kerkgebouw doorgetrokken naar de nieuwbouw met een centrale ontmoetingsruimte met aan weerszijden een lager gedeelte. Waar diverse functies zullen komen zoals, zaaltjes, keuken, toiletten, etc. 

Met het interieur heeft Marleen van Heijningen zoals de archictect Roosros de symmentrie gewaarborgd blijft, ook doorgevoerd. Door basis materialen: vloer, wanden, plafond consequent te gebruiken. Soms ook door sommige ruimtes te accentueren met kleur of materiaal in de ontmoetingshal en bijruimtes. Of juist met eenvoud, lichte heldere kleuren in de kerkzaal gebruiken, waardoor het plafond doet opvallen. Het mooie houten plafond in de kerkzaal wordt behouden. Door de basis eenvoudig van materiaal en kleur te behouden, zal de ruimte nog meer doen opvallen. Wat mooi aansluit bij het nieuwe gedeelte, deze ruimtes krijgen  wel meer (ingetogen) kleuren. Wat zich uit waaierd in diverse aansluitende ruimtes. Doormiddel van een transparante folie van schilder Jan Brueghel: Adam en Eva op de glazen deuren en smalle ramen in de ontmoetingshal. Met de functie dat volwassen en kinderen minder afgeleid worden. De transparante folie geeft daardoor de samensmelting van kleur in de grote ruimte met de aanliggende kleine ruimtes.  Met een geloofs verhaal wat voor iedereen toegangelijk is, waardoor de ruimtes ook door andere/dorpsleden gebruikt kan worden. Het kleurplan en materiaalplan zijn passend bij het schilderij uitgezocht.

Wat past in deze tijd is om ook bestaand materiaal te hergebruiken. Wat ook emotionele waarde heeft. Omdat deze gemeente van twee kerken naar één kerk is gegaan is de samensmelting van gebruiken en materialen belangrijk. Zo heeft Marleen van Heijningen het idee om bestaande planken van de kerkbanken uit de kerk De Hoeksteen te hergebruiken. Wat wel aangepast gaat worden bij het kleur- en materiaalplan. Dit wordt op diverse manieren gebruikt zowel op de vloer, nissen en meubilair. Hierdoor vermengd zich herinneringen met bestaand en nieuw. Marleen van Heijningen luistert naar diverse commissies, gemeente leden jong en oud, daar waar zij veel inspiratie uit haalt. Kijkend naar de ruimtes, functie's en materialen wordt het interieur gevormd. Zorg dragend dat het een eenheid en tijdloos is, passend bij deze vernieuwde kerk. Dat nog een lange tijd mee kan. 

De laatse fase: verhuizing