Kerk | interieur advies t/m realisatie

  • 1 | 5
  • 2 | 5
  • 3 | 5
  • 4 | 5
  • 5 | 5

Kerk | interieur advies t/m realisatie

2019 | Westland Maasdijk

Een bijzonder architectonisch naoorlogse kerkgebouw uit 1953, nu nog genaamd Het Kruispunt. Het kerkgebouw is een voorbeeld van wederopbouw architectuur en bevat een zuivere pentagonale (vijfzijdige) plattegrond en refereert daarmee typologisch naar centraalbouw als de ideale hoofdvorm. De kerk is goed bewaard gebleven incl de aanwezige interieuronderdelen. Er zijn zelfs met de handgemaakte tekeningen van architect Auke Komter gevonden voor een balustrade in de kerkzaal (deze is nooit gerealiseerd) en meubeltekeningen. Erg mooi gemaakt. In 2016 is de vijfzijdige kerkgebouw en het plafond van het interieur, gemeentelijk monument geworden.

Het architectenbureau RoosRos heeft goed gekeken naar het monument en de symmetrie van het kerkgebouw doorgetrokken naar de nieuwbouw met een centrale ontmoetingsruimte met aan weerszijden een lager gedeelte. Waar diverse functies zullen komen zoals, zaaltjes, keuken, toiletten, etc. 

Het interieur heb ik ook zo bekeken dat de symmentrie gewaarborgd blijft. Door basis materialen: vloer, wanden, plafond consequent te gebruiken. Soms ook door sommige ruimtes te accentueren met kleur in de ontmoetingshal en bijruimtes. Of juist met eenvoud, lichte heldere kleuren in de kerkzaal gebruiken, waardoor het plafond doet opvallen. Het plafond in de kerkzaal is hout en dat houden we zo, erg mooi. Luistert naar diverse commissies, gemeente leden jong en oud, haal ik veel inspiratie uit. Kijkend naar de ruimtes en materialen wordt het interieur gevormd. Zorg dragen dat het tijdloos is, maar wel van deze tijd is en dat het nog een lange tijd mee kan.

Zo kwam ik tot het idee om bij de rustige basis (vloer) een transparante folie van schilder Jan Brueghel: Adam en Eva op de glazen deuren in de ontmoetingshal te gebruiken. Hierdoor zijn de ruimtes gevoelsmatig afgesloten, volwassen en kinderen worden minder afgeleid. De transparante folie geeft kleur in de ruimtes. Met een geloofs verhaal wat voor iedereen toegangelijk is, waardoor de ruimtes ook door andere/dorpsleden gebruikt kan worden. 

De bouw is begonnen en de grote contouren zijn al zichtbaar.